Tiếng anh 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống(Sách giáo viên)

Loại tài liệu: Tài liệu số

Tác giả: Hoàng Văn Vân

Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam

Năm xuất bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung:

Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được biên soạn chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế; cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam; giúp người học vận dụng để giải quyết các vấn đề của đời sống: đời sống cá nhân và xã hội, đời sống tinh thần và vật chất.

Tác giả:Hoàng Văn Vân
Thông tin nhan đề:Tiếng anh 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống(Sách giáo viên)
Nhà xuất bản:Giáo Dục Việt Nam
Năm xuất bản:2020

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)