Ôn luyện học sinh giỏi môm Hóa học 8: Sách tham khảo / Nguyễn Văn A Nguyễn Văn A  

Ôn luyện học sinh giỏi môm Hóa học 8: Sách tham khảo / Nguyễn Văn A

Loại tài liệu: Tài liệu giấy -

Tác giả: Nguyễn Văn A

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2021

Mã ngôn ngữ:vie
Chỉ số phân loại:51.90
Tác giả:Nguyễn Văn A
Thông tin nhan đề:Ôn luyện học sinh giỏi môm Hóa học 8: Sách tham khảo / Nguyễn Văn A
Xuẩt bản,phát hành:In lần 2.-H. : Giáo dục, 2021
Mô tả vật lý:70 tr. ; 24cm
Từ khóa:Sách giáo khoa. Hóa học

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: STK0035

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA