Toán lớp 10 : Sách tham khảo / Nguyễn Thành An chủ biên, Nguyễn Thị Cúc Nguyễn Thành An  

Toán lớp 10 : Sách tham khảo / Nguyễn Thành An chủ biên, Nguyễn Thị Cúc

Loại tài liệu: Tài liệu giấy -

Tác giả: Nguyễn Thành An

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2020

Mã ngôn ngữ:vie
Chỉ số phân loại:51.89
Tác giả:Nguyễn Thành An Nguyễn Thị Cúc Nguyễn Thành An
Thông tin nhan đề:Toán lớp 10 : Sách tham khảo / Nguyễn Thành An chủ biên, Nguyễn Thị Cúc
Xuẩt bản,phát hành:In lần 2.-Kiên Giang : Giáo dục , 2020
Mô tả vật lý: 30tr. ; 24 cm
Từ khóa:Sách giáo khoa. Toán

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: KD0053

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA